Deprese a další psychopatologické stavy u onkologických pacientů a jejich léčba z pohledu klinického psychologa

02/2019

Mgr. Libuše Kalvodová

Psychoonkologická sekce ČOS ČLS JEP

 

SOUHRN

V článku jsou popsány psychopatologické stavy, kterými procházejí onkologičtí pacienti při léčbě nádorového onemocnění. Je zmiňován strach, který nás trvale provází celým životem, se strachem jde v blízkém spojení další negativní emoce, úzkost. Dále se zabýváme stresem a tím, že se neprokázalo, že by právě stres byl příčinou vzniku onkologického onemocnění. Agrese, vzdor jsou součástí zvládání léčby karcinomu. Deprese je nejzávažnějším psychopatologickým stavem a její trvání přímo ohrožuje pacienta na životě. Dále ukazujeme různé vyšetřovací metody, a pak následuje oddíl psychoterapeutické péče a zmínky o psychofarmakoterapii.

 

Klíčová slova

onkologie, deprese, úzkost, psychoterapie

 

SUMMARY

The article describes psychopathological states of oncological patients during a cancer treatment. Fear which accompanies us throughout our whole lives is identified together with another negative emotion, anxiety. Furthermore, we discuss stress and insufficient evidence of it being the cause of tumor development. Aggression and resistance are understood as a part of dealing with cancer treatment. Depression is the gravest psychopathological state and its continuation is a direct risk to patient's life. In addition, we show various examination methods followed by a section about psychotherapeutic care and notes on psychopharmacotherapy.

 

Key words

oncology, depression, anxiety, psychotherapy

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM