Cyberknife - neúnavný pomocník v lokální léčbě zhoubných nádorů

01/2018

MUDr. Jakub Cvek, Ph.D., Ing. Lukáš Knybel

Klinika onkologická FN Ostrava a LF Ostravské univerzity, Ostrava

 

SOUHRN

Technický pokrok v radiační onkologii umožňuje stereotaktickou radiochirurgii a radioterapii využívat stále častěji. Vedle dedikovaných stereotaktických přístrojů, jako jsou GamaKnife nebo CyberKnife, lze v některých situacích dobře využít i moderní lineární urychlovače se stereotaktickou nadstavbou. V případech stereotaktického ozáření páteře a plic je však role kybernetického nože velmi často nezastupitelná.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

kybernetický nůž, radiochirurgie, radioterapie

 

SUMMARY

The progress in radiation oncology allows stereotactic radiosurgery and radiotherapy to be used more and more frequently. Moreover, beside to dedicated stereotactic devices such as GamaKnife or CyberKnife, modern linear accelerators with a stereotactic superstructure can also be used in some indications. However, in case of spinal and lung stereotactic irradiation, the role of the CyberKnife is irreplaceable very often.

 

KEY WORDS

CyberKnife, radiosurgery, radiotherapy

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM