Crizotinib v léčbě nemocných s nemalobuněčným karcinomem plic

02/2018

MUDr. Ondřej Venclíček

Klinika nemocí píicních a tuberkulózy LF MU a FN Brno

 

SOUHRN

Crizotinib je tyrozinkinázový inhibitor ALK, ROS1 a MET, schválený k léčbě ALK a ROS1 pozitivního, pokročilého, nemalobuněčného plicního karcinomu jak v 1. linii léčby, tak u pacientů již dříve léčených. Následující text se zabývá výsledky studií, které ukázaly roli crizotinibu v léčbě nemalobuněčného plicního karcinomu, jeho jednotlivými molekulárními cíli (ALK, ROS1 a MET), mechanismem působení a nežádoucími účinky.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

crizotinib, tyrozinkinázový inhibitor, nemalobuněčný plicní karcinom

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM