Cílená biologická léčba nemalobuněčného karcinomu plic

05/2019

Prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.; MUDr. David Petr

Klinika nemocí plicních a tuberkulózy LF MU a FN Brno

 

SOUHRN

V posledních letech zaznamenala léčba nemalobuněčného karcinomu plic (non-small cell lung cancer, NSCLC) prudký rozvoj. Díky přípravkům biologické léčby došlo v případě NSCLC ke zlepšení přežití především u neoperabilních místně pokročilých a metastatických NSCLC. Léky, které cíleně působí na pochody uvnitř nádorových buněk, se uplatňují především u adenokarcinomů. Již v době stanovení diagnózy je nutné co nejpřesněji určit morfologickou diagnózu, a pokud je indikováno, provést genetické testování. V našem sdělení podáváme přehled o vývoji a možnostech biologické léčby.

 

Klíčová slova

nemalobuněčný karcinom plic, pokročilé onemocnění, biologická léčba

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM