Chondrosarkom sterna – kazuistika

01/2021

MUDr. Zdeněk Chovanec, Ph.D.1; MUDr. Michal Reška, Ph.D.1; MUDr. Alena Berková, Ph.D.1; MUDr. Vladimír Červeňák2; prof. MUDr. Jiří Veselý, CSc.3; MUDr. Zdeněk Dvořák, Ph.D.3; MUDr. Tomáš Hanslík1; MUDr. Adam Peštál, Ph.D.1; MUDr. Vadym Prudius, Ph.D.1; prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc.1

1 I. chirurgická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně

2 Klinika zobrazovacích metod LF MU a FN u sv. Anny v Brně

3 Klinika plastické a estetické chirurgie LF MU a FN u sv. Anny v Brně

 

SOUHRN

V kazuistice je prezentován případ 68letého muže, došetřovaného pro pomalu rostoucí, lehce bolestivou infiltraci v dolní polovině sterna, kterou zde pozoruje dva roky. Podle provedeného vyšetření hrudníku výpočetní tomografií byla popsána infiltrace střední části hrudní kosti velikosti 7 * 6 * 6,5 cm s prominencí do měkkých tkání ventrálně 1 cm a dorzálně 4 cm. Na základě toho byla provedena otevřená biopsie; histologie odhalila středně diferencovaný (grade 2) konvenční chondrosarkom. Následně byl pacient odeslán cestou multioborové indikační komise pro muskuloskeletální tumory Masarykova onkologického ústavu v Brně a I. ortopedické kliniky Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny (LF MU a FNUSA) v Brně k naplánování a provedení operační terapie na I. chirurgickou kliniku LF MU a FNUSA v Brně. Byla provedena parciální resekce sterna s tumorem a následným vyplněním defektu dvěma kondenzovanými polytetrafluorethylenovými síťkami ve smyslu „sandwich" techniky a zpevnění defektu v hrudním koši titanovými dlahami a s následnou rekonstrukcí defektu posunem musculi pectoralis major. Definitivní histologie potvrdila nález konvenčního chondrosarkomu grade 2 sterna.

 

Klíčová slova

chondrosarkom, hrudní kost, operační přístup

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM