Chondrosarkom sterna – kazuistika

01/2021

MUDr. Zdeněk Chovanec, Ph.D.1; MUDr. Michal Reška, Ph.D.1; MUDr. Alena Berková, Ph.D.1; MUDr. Vladimír Červeňák2; prof. MUDr. Jiří Veselý, CSc.3; MUDr. Zdeněk Dvořák, Ph.D.3; MUDr. Tomáš Hanslík1; MUDr. Adam Peštál, Ph.D.1; MUDr. Vadym Prudius, Ph.D.1; prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc.1

1 I. chirurgická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně

2 Klinika zobrazovacích metod LF MU a FN u sv. Anny v Brně

3 Klinika plastické a estetické chirurgie LF MU a FN u sv. Anny v Brně

 

SOUHRN

V kazuistice je prezentován případ 68letého muže, došetřovaného pro pomalu rostoucí, lehce bolestivou infiltraci v dolní polovině sterna, kterou zde pozoruje dva roky. Podle provedeného vyšetření hrudníku výpočetní tomografií byla popsána infiltrace střední části hrudní kosti velikosti 7 * 6 * 6,5 cm s prominencí do měkkých tkání ventrálně 1 cm a dorzálně 4 cm. Na základě toho byla provedena otevřená biopsie; histologie odhalila středně diferencovaný (grade 2) konvenční chondrosarkom. Následně byl pacient odeslán cestou multioborové indikační komise pro muskuloskeletální tumory Masarykova onkologického ústavu v Brně a I. ortopedické kliniky Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny (LF MU a FNUSA) v Brně k naplánování a provedení operační terapie na I. chirurgickou kliniku LF MU a FNUSA v Brně. Byla provedena parciální resekce sterna s tumorem a následným vyplněním defektu dvěma kondenzovanými polytetrafluorethylenovými síťkami ve smyslu „sandwich" techniky a zpevnění defektu v hrudním koši titanovými dlahami a s následnou rekonstrukcí defektu posunem musculi pectoralis major. Definitivní histologie potvrdila nález konvenčního chondrosarkomu grade 2 sterna.

 

Klíčová slova

chondrosarkom, hrudní kost, operační přístup

 

SUMMARY

This case report presents the case of a 68-year-old man, who presented with slow-growing, slightly painful infiltration in the lower half of the sternum observed for two years. According to the performed computed tomography examination, a 7 * 6 * 6.5 cm infiltration of the middle part of the sternum was found. Lesion was extending 1 cm ventrally and 4 cm dorsally into the surrounding soft tissues. An open biopsy was performed with the finding of moderately differentiated (grade 2) conventional chondrosarcoma. Subsequently a multidisciplinary team composed of: the Musculoskeletal tumour committee of the Masaryk Oncology Institute in Brno, the 1st Orthopaedic Clinic of St. Anne's Faculty Hospital in Brno and the 1st Surgical Clinic of St. Anne's Faculty Hospital in Brno had referred the patient to plan and perform the surgical resection of the tumours lesion. A partial resection of the sternum with the tumor was performed, followed by reconstruction of the defect with two condensed polytetrafluoroethylene meshes using the so called „sandwich technique". Then the defect was strengthened using titanium splints and subsequently reconstructed by pectoralis major muscle flap. Definitive histology confirmed the finding of grade 2 conventional sternal chondrosarcoma.

 

Key words

chondrosarcoma, sternum, surgical approach

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM