Chirurgická léčba časných stadií nemalobuněčného karcinomu plic

01/2019

Prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D.

III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN v Motole, Pneumoonkochirurgické centrum FN v Motole, Praha

 

SOUHRN

Chirurgická léčba je základním kamenem léčby u časných stadií nemalobuněčného karcinomu plic. Zlatým standardem je lobektomie a systematická mediastinální lymfadenektomie. U vysoce rizikových pacientů může být ve velmi selektovaných případech zvážena sublobární resekce. VATS (video-assisted minithoracothomy, minithorakotomie) resekce se stává metodou volby pro rychlejší zotavení pacientů, nižší morbiditu a srovnatelnou onkologickou účinnost ve srovnání s otevřenými výkony. Pro dobré výsledky je klíčová centralizace do vysokoobjemových specializovaných pneumoonkochirurgických center.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

karcinom plic, chirurgie plic, VATS

 

SUMMARY

The gold standard is lobectomy and systematic mediastinal lymphadenectomy. In high-risk patients, sublobar resections may be considered in very selected cases. VATS (video-assisted minithoracothomy, minithoracotomy) resection becomes the method of choice for faster recovery of patients, lower morbidity and comparable oncological effectiveness compared to open chest surgery. Centralization to high-volume specialized pneumo-oncosurgical centers is key for good results.

 

KEYWORDS

lung cancer, lung surgery, VATS

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM