Chemoembolizace u primárních a sekundárních nádorů jater

03/2021 

MUDr. Jan Zavadil; MUDr. Tomáš Rohan; MUDr. Matej Straka; MUDr. Lenka Ostřížková; MUDr. Tomáš Andrašina, Ph.D., MBA

1 Klinika radiologie a nukleární medicíny LF MU a FN Brno

2 Interní a hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno

 

SOUHRN

Transarteriální chemoembolizace je nedílnou součástí léčby středně pokročilých primárních a sekundárních nádorů jater. Během desetiletí se tato metoda neustále zdokonaluje jak po technické stránce, tak i možností užívaných embolizačních látek a zlepšuje prognózu pacientů, kteří často nemohou podstoupit jinou terapii. Tento přehledový článek seznamuje čtenáře se základními charakteristikami samotného výkonu, indikacemi, průběhem, komplikacemi a nežádoucími účinky. Na závěr je uvedena úspěšnost samotných výkonů.

 
Klíčová slova

chemoembolizace, TACE, nádory jater, HCC, Barcelonská kritéria

 

SUMMARY

Transarterial chemoembolization is an integral part of the treatment of intermediate primary and secondary liver tumors. Over the decades, this method has been constantly improved both in terms of technology and the possibilities of embolizing agents used and improves the prognosis of patients who often cannot undergo other therapies. This review article introduces the readers to the basic cha- racteristics of the performance itself, indications, methods, complications, and side effects. Finally, the success of the performances themselves is presented.

 

Key words

chemoembolization, TACE, liver tumors, hepatocellular carcinoma, Barcelona criteria

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM