Chemoembolizace u primárních a sekundárních nádorů jater

03/2021 

MUDr. Jan Zavadil1; MUDr. Tomáš Rohan1; MUDr. Matej Straka1; MUDr. Lenka Ostřížková2; MUDr. Tomáš Andrašina, Ph.D., MBA1

1 Klinika radiologie a nukleární medicíny LF MU a FN Brno

2 Interní a hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno

 

SOUHRN

Transarteriální chemoembolizace je nedílnou součástí léčby středně pokročilých primárních a sekundárních nádorů jater. Během desetiletí se tato metoda neustále zdokonaluje jak po technické stránce, tak i možností užívaných embolizačních látek a zlepšuje prognózu pacientů, kteří často nemohou podstoupit jinou terapii. Tento přehledový článek seznamuje čtenáře se základními charakteristikami samotného výkonu, indikacemi, průběhem, komplikacemi a nežádoucími účinky. Na závěr je uvedena úspěšnost samotných výkonů.

 
Klíčová slova

chemoembolizace, TACE, nádory jater, HCC, Barcelonská kritéria

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM