Cemiplimab v léčbě pacientů s metastazujícím nebo lokálně pokročilým kožním spinocelulárním karcinomem

05/2020

MUDr. Jindřich Kopecký, Ph.D.

Klinika onkologie a radioterapie LF UK a FN Hradec Králové

 

SOUHRN

Kožní spinocelulární karcinom (cutaneous squamous cell carcinoma, cSCC) patří svojí incidencí mezi nejčastější kožní nádory. Zásadní význam v léčbě cSCC má stále chirurgická intervence. Inoperabilní či metastazující cSCC patří svým výskytem mezi méně častá, avšak nevyléčitelná onemocnění. V systémové léčbě se používají jak cytostatické přípravky (nejčastěji cisplatina, 5-fluorouracil) a dále pak tyrosinkinázové inhibitory. I když je dosahováno těmito přípravky relativně dobré léčebné odpovědi, problematická zůstává jejich účinnost z dlouhodobého hlediska. Cemiplimab je dalším z řady imunitu modulujících léků, které cílí proti receptoru programované buněčné smrti PD-1 (programmed cell death protein 1, PD-1, CD279). Dosavadní výsledky mají nejen dobrou léčebnou odpověď, ale především si udržují dlouhodobou účinnost. Kvůli těmto vlastnostem se staly lékem první volby pro inoperabilní/metastazující onemocnění cSCC.

 

Klíčová slova

PD-1 receptor, imunoterapie, cemiplimab, kožní spinocelulární karcinom

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM