Carfilzomib v léčbě pacientů s relabujícím mnohočetným myelomem - výsledky studie ASPIRE

03/2018

MUDr. Jan Straub

I. interní klinika - klinika hematologie 1. LF UK a VFN, Praha

 

SOUHRN

Nejčastěji používané přístupy ve druhé a třetí linii léčby mnohočetného myelomu (MM) jsou v České republice režimy založené na bortezomibu a lenalidomidu (VD, CVD, VTD, RD). Nyní byla schválena kombinace carfilzomibu (Kyprolis) s lenalidomidem (Revlimid) a dexamethasonem (KRd) v léčbě relapsu MM. Schválení podpořily výsledky randomizované studie ASPIRE fáze III, v níž byly srovnávány výsledky léčby pacientů s relapsem MM kombinací KRd oproti Rd, a to s jednou až třemi předchozími léčebnými liniemi. Kombinace KRd významně snížila riziko progrese nemoci či úmrtí na MM. Medián přežití bez progrese byl 26,3 měsíce u KRd oproti 17,6 měsíce s dvojkombinací Rd. Medián celkového přežití byl 48,3 měsíce v rameni KRd oproti 40,4 měsíce v rameni Rd. Mezi specifické nežádoucí účinky stupně > 3 patřilo srdeční selhání (4,3 % vs. 2,1 %), ischemická choroba srdeční 3,8 % vs. 2,3 % a arteriální hypertenze (6,4 % vs. 2,3 %).

 

KLÍČOVÁ SLOVA

mnohočetný myelom, carfilzomib, léčba, kombinace KRd, studie ASPIRE

 

SUMMARY

In the Czech Republic bortezomib and lenalidomide-based regimens (VD, CVD, VTD, RD) are the most commonly used second- and third-line therapies for patients with multiple myeloma (MM). Now is new combination - carfilzomib-lenalidomid-dexamethason (KRd) approved for the treatment for patients with relapse of MM. The approvals for the combination KRd were based on results of randomized ASPIRE trial, phase 3, which evaluated KRd versus Rd in patients with relapsed or refractory MM (1-3 previous lines of therapy). Treatment with KRd led to a significant reduction in the risk of disease progression or death. Progression-free survival was significantly improved with carfilzomib (median 26.3 months for KRd versus 17.6 months for Rd). Median overall survival was 48.3 months for KRd versus 40.4 months for Rd. Selected grade > 3 adverse events of interest included cardiac failure (4.3 % vs 2.1 %), ischemic heart disease (3.8 % vs 2.3 %) and arterial hypertension (6.4 % vs 2.3 %).

 

KEY WORDS

multiple myeloma, carfilzomib, treatment, KRd, ASPIRE trial

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM