Cabazitaxel v léčbě metastazujícího karcinomu prostaty

03/2018

MUDr. Igor Richter, Ph.D.1; doc. MUDr. Josef Dvořák, Ph.D.2

1) Onkologické oddělení, Krajská nemocnice Liberec, a.s.

2) Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha

 

SOUHRN

Karcinom prostaty je nejčastějším onkologickým onemocněním u mužů na světě a druhou nejčastější příčinou úmrtí na onkologická onemocnění obecně. V poslední době dochází k významnému rozšíření léčebných možností metastazujícího kastračně rezistentního karcinomu prostaty. Nedílnou součástí léčebné strategie tohoto onemocnění je i podání chemoterapie. Cabazitaxel, představitel nové generace taxanů, prokázal jako první prodloužení celkové doby přežití pacientů s metastazujícím kastračně rezistentním karcinomem prostaty po předchozí terapii docetaxelem. Hledání optimální léčebné sekvence je diskutovanou otázkou. Přehledový článek má za cíl definovat postavení cabazitaxelu v léčbě tohoto onemocnění.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

karcinom prostaty, metastázy, chemoterapie, cabazitaxel

 

SUMMARY

Prostate cancer is the most common male malignant neoplasm in men worldwide and second cause of cancer related death. In castrate-resistance prostate cancer (CRPC) we can see the development of the new therapeutic options. The chemotherapy is an important part of the CRPC treatment. Cabazitaxel, a new generation taxane, demonstrates the overall survival prolongation as first substances in patients with metastatic CRPC after previous treatment by docetaxel. The discussed issues are to find the optimal treatment sequences. The aim of this presented article is to define the status of cabazitaxel in CRPC.

 

KEY WORDS

prostate cancer, metastases, chemotherapy, cabazitaxel

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM