Cabazitaxel v léčbě metastazujícího karcinomu prostaty

03/2018

MUDr. Igor Richter, Ph.D.1; doc. MUDr. Josef Dvořák, Ph.D.2

1) Onkologické oddělení, Krajská nemocnice Liberec, a.s.

2) Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha

 

SOUHRN

Karcinom prostaty je nejčastějším onkologickým onemocněním u mužů na světě a druhou nejčastější příčinou úmrtí na onkologická onemocnění obecně. V poslední době dochází k významnému rozšíření léčebných možností metastazujícího kastračně rezistentního karcinomu prostaty. Nedílnou součástí léčebné strategie tohoto onemocnění je i podání chemoterapie. Cabazitaxel, představitel nové generace taxanů, prokázal jako první prodloužení celkové doby přežití pacientů s metastazujícím kastračně rezistentním karcinomem prostaty po předchozí terapii docetaxelem. Hledání optimální léčebné sekvence je diskutovanou otázkou. Přehledový článek má za cíl definovat postavení cabazitaxelu v léčbě tohoto onemocnění.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

karcinom prostaty, metastázy, chemoterapie, cabazitaxel

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM