Brachyterapie karcinomu prostaty - volba optimální technologie

03/2018

Doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D.

Radioterapeutická a onkologická klinika 3. LF UK a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha

 

SOUHRN

Brachyterapie patří mezi jednu ze základních standardních možností léčby lokalizovaného karcinomu prostaty. Pro její volbu hovoří výhody brachyterapie jako takové, ale i dlouhodobá data potvrzující účinnost a bezpečnost u karcinomu prostaty. Je vhodná pro všechny rizikové skupiny buď jako samostatná léčba, nebo v kombinaci se zevní radioterapií.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

dočasná brachyterapie, HDR brachyterapie, permanentní brachyterapie, lokalizovaný karcinom prostaty

 

SUMMARY

Brachytherapy is one of the basic standard options for the treatment of localized prostate cancer. Long-term data confirm efficiency and safety of using brachytherapy for treating a prostate cancer and make it an adequate choice of treatment along with benefits, which this procedure provides. It is suitable for all risk groups either as a single treatment or in combination with external radiotherapy.

 

KEY WORDS

temporary brachytherapy, HDR brachytherapy, permanent brachytherapy, localized prostate cancer

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM