Bosutinib v léčbě chronické myeloidní leukemie

02/2018

MUDr. Petra Bělohlávková, Ph.D.

IV. interní hematologická klinika FN a LF UK Hradec Králové

 

SOUHRN

V posledních letech byl v léčbě chronické myeloidní leukemie zaznamenán významný pokrok, který přinesl objev tyrozinkinázových inhibitorů. K mladším představitelům této lékové skupiny patří bosutinib, který se užívá v případech rozvoje rezistence na předchozí inhibitory tyrozinkinázy (imatinib, nilotinib, dasatinib) nebo jejich závažné toxicity. Bosutinib se tedy nejčastěji používá až jako přípravek třetí či vyšší linie léčby chronické myeloidní leukemie. Bosutinib má zcela odlišné nežádoucí účinky, nejčastější nežádoucí účinek představuje průjem. K dalším nežádoucím účinkům patří elevace jaterních testů, vyrážka nebo myelosuprese. Naopak s abnormalitami elektrolytů či kardiovaskulárními příhodami se při léčbě bosutinibem setkáme jen ojediněle.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

bosutinib, chronická myeloidní leukemie, léčba

 

SUMMARY

In recent years, significant progress has been made in the treatment of chronic myelogenous leukemia, which has led to the discovery of tyrosine kinase inhibitors. The younger representatives of this drug group include bosutinib, which is used in cases of development of resistance or severe toxicity to previous tyrosine kinase inhibitors (imatinib, nilotinib, dasatinib). Therefore bosutinib is most commonly used as a 3rd or higher treatment line for chronic myelogenous leukemia. Bosutinib has very different side effects, with the most common side effect being diarrhea. Other side effects include elevations of liver tests, rash or myelosuppression. Conversely, with electrolyte abnormalities or cardiovascular events, we rarely see bosutinib treatment.

 

KEY WORDS

bosutinib, chronic myelogenous leukemia, treatment

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM