Blinatumomab v léčbě akutní lymfoblastické leukémie dospělých

05/2017

MUDr. František Folber, Ph.D.

Interní hematologická a onkologická klinika, FN Brno a LF MU, Brno

 

SOUHRN

Relabovaná nebo refrakterní akutní lymfoblastická leukémie dospělých představuje vážný klinický problém, který je jen velmi obtížně řešitelný klasickou chemoterapií. Příliš mnoho těchto pacientů nedosáhne remise a jejich přežití se počítá v řádu měsíců. Blinatumomab je nový nadějný lék ze skupiny imunoterapeutik cílený na antigen CD19 přítomný na naprosté většině nádorových buněk u akutní lymfoblastické leukémie dospělých z B řady. Klinické studie prokázaly, že s jeho pomocí dosáhne více pacientů kompletní remise, a mohou tak podstoupit alogenní transplantaci a mít šanci na trvalé vyléčení. Nežádoucí účinky jsou obvykle mírné a dobře zvladatelné. Největší nevýhodou je velmi vysoká cena tohoto léku omezující jeho použití ve více klinických situacích.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

akutní lymfoblastická leukémie dospělých, blinatumomab, léčba, klinické studie

 

SUMMARY

Relapsed/refractory adult acute lymphoblastic leukemia is a serious clinical issue poorly manageable by the standard of care chemotherapy. Too many of these patients do not achieve a remission and survive only several months. Blinatumomab is a new promising immunotherapy drug targeting CD19 antigen present on a vast majority of B lineage adult acute lymphoblastic leukemia cells. Clinical trials have proven it to induce a remission more frequently compared to the standard treatment and thus such patients can proceed to an allogeneic transplant and take their chance towards a permanent cure. Adverse events are usually moderate and easily manageable. The major limiting factor for its use in a broader spectrum of patients is a very high market price, making blinatumomab the most expensive cancer drug on the market.

 

KEY WORDS

adult acute lymphoblastic leukemia, blinatumomab, treatment, clinical trials

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM