Biosimilární trastuzumab - máme se bát nebo těšit?

04/2018

Doc. MUDr. David Vrána, Ph.D.

Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc

 

SOUHRN

Trastuzumab představuje jednu ze základních cílených molekul používaných v současné onkologii. Vzhledem k vysoké incidenci karcinomu prsu, stále se prodlužujícímu přežití pacientek s HER2 pozitivním karcinomem strmě rostou i náklady na trastuzumab. S ohledem na vypršení patentu Herceptinu v Evropě je enormní snaha o jeho náhradu levnějšími ekvivalenty. Biosimilars tak představují možnou dostupnější alternativu Herceptinu. V současné chvíli je v Evropě schválených několik biosimilars trastuzumabu (Ontruzant, Kanjinti, Herzuma) a další čekají na schválení. Jejich využití představuje pro plátce možnou úsporu v řádu 20-30 %, a tím i eventuální možnost rozšíření na indikace, které dosud úhradu postrádají. Biosimilars jsou běžně používány v České republice již řadu let s dobrými zkušenostmi, nicméně s ohledem na odlišný proces schvalování biosimilars ve srovnání s referenčními molekulami je třeba mít na paměti možné nežádoucí účinky, které se při testování na malé skupině pacientů nemusely projevit.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

trastuzumab, biosimilars, karcinom prsu, HER2

 

SUMMARY

Trastuzumab represents one of the fundamental targeted molecule in oncological practice. Due to the high breast cancer incidence, constantly increasing patient survival with HER2 positive breast cancer the overall treatment cost is increasing rapidly. Since the patent of Herceptin has expired there is an intense effort to replace the Herceptin with cheaper equivalents. Biosimilars represents one of the possible option. Recently there are several trastuzumab biosimilars registered by EMA (Ontruzant, Kanjinti, Herzuma) and further molecules are in the approval process. The usage of the biosimilars may represent the saving about 20-30% of the original price and this could possible extend the insurance reimbursement to further indications. Biosimilars are used in Czech Republic for many years with generally good experience however due to the different approval proces of the biosimilars compared with original drugs there has to be a caution about possible side effects which may not manifest during the testing on relatively small group of patients.

 

KEY WORDS

trastuzumab, biosimilars, breast cancer, HER2

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM