Biosimilární bevacizumab - Mvasi® (ABP215)

02/2021

MUDr. Lukáš Chlachula

Komplexní onkologické centrum, Nemocnice Nový Jičín

 

SOUHRN

Monoklonální protilátky vůči různým strukturám představují v onkologické léčbě významný milník a tvoří jasně etablovanou skupinu protinádorové terapie. Jejich uplatnění však nacházíme prakticky ve všech oborech medicíny. Mezi jedny z prvních masově etablovaných v onkologické praxi patří bevacizumab. Existují ale i biosimilární léčiva, která nejsou identickými generickými kopiemi referenčních léčiv, nicméně vykazují vlastnosti s referenčním přípravkem shodné. Mvasi® je první biosimilární přípravek k bevacizumabu schválený FDA a EMA k léčbě velké skupiny nádorových onemocnění. Specifickým procesem schválení (totality of evidence, TOE) prokázal stejné vlastnosti včetně účinnosti jako referenční produkt (bevacizumab).

 

Klíčová slova

Mvasi®, bevacizumab, biosimilarní léčiva, VEGF-A

 

SUMMARY

Monoclonal antibodies to various structures represent an important milestone in oncological treatment and form a clearly established group of anticancer therapy. However, we find their application in practically all fields of medicine. Bevacizumab is one of the first mass-established in oncology practice. However, there are also biosimilar drugs that are not identical generic copies of the reference drugs, but nevertheless have the same properties as the reference product. Mvasi® is the first FDA and EMA approved biosimilar for bevacizumab to treat a large group of cancers. Through a specific approval process (totality of evidence, TOE), it demonstrated the same properties, including efficacy, as the reference product (bevacizumab).

 

Key words

Mvasi®, bevacizumab, biosimilar drugs, VEGF-A

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM