Bevacizumab v léčbě solidních nádorů

05/2017

Prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

Onkologická a radioterapeutická klinika LF UK a FN, Plzeň

 

SOUHRN

Bevacizumab reprezentuje univerzální anti-VEGF léčbu účinnou u četných solidních nádorů v kombinaci s chemoterapií.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

karcinom prsu, ovariální karcinom, chemoterapie, cílená léčba

 

SUMMARY

Bevacizumab is a universal anti-VEGF drug effective in numerous solid tumors in combination with chemotherapy.

 

KEY WORDS

breast carcinoma, ovarian cancer, chemotherapy, targeted treatment

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM