Axitinib v léčbě metastazujícího renálního karcinomu

03/2018

Doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha

 

SOUHRN

Axitinib je perorální selektivní inhibitor tyrosinové kinázy receptorů pro růstový faktor vaskulárního endotelu (VEGF)-1, -2 a -3. V současnosti je registrován k léčbě pacientů s metastazujícím karcinomem ledviny progredujícím při léčbě sunitinibem nebo cytokiny. Registrační studie AXIS fáze III byla první studií, která přímo srovnávala dva různé cílené léky u pacientů s metastazujícím karcinomem ledviny. Tato studie validovala hypertenzi jako klinický biomarker účinnosti axitinibu. Mezi hlavní přednosti axitinibu patří relativně příznivý profil toxicity, s relativně málo častými, předvídatelnými a obvykle dobře zvládnutelnými nežádoucími účinky.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

axitinib, renální karcinom, systémové léčba, tyrosinkinázový inhibitor

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM