Atezolizumab v léčbě pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic

05/2018

MUDr. Bohdan Kadlec, Ph.D.

Klinika nemocí plicních a tuberkulózy, Fakultní nemocnice Brno

 

SOUHRN

Atezolizumab (Tecentriq®) je novým reprezentantem z řady imunoterapeutických léků a zároveň první protilátkou proti ligandu proteinu programované buněčné smrti (programmed cell death protein 1, PD-L1) schválenou pro léčbu pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic po selhání chemoterapie. Selektivně působí na PD-L1, čímž obnovuje potlačenou schopnost T lymfocytů zabíjet nádorové buňky a zároveň minimalizuje nežádoucí účinky léčby šetřením interakce PD-L2 s PD-1 receptorem. V klinických studiích fáze II/IM prokázal atezolizumab prodloužení celkového přežití o 4,2 měsíce ve srovnání se standardní chemoterapií docetaxelem při uspokojivém bezpečnostním profilu léčby. Perspektivní se jeví i předpokládaná úloha v první linii léčby v kombinaci s chemoterapií a bevacizumabem.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

atezolizumab, imunoterapie, pokročilý nemalobuněčný karcinom plic

 

SUMMARY

Atezolizumab (Tecentriq®) is a new drug from a number of immunotherapeutics and the first programmed death-ligand (PD-L1) antibody approved for metastatic non-small cell lung cancer patients who have progressed during frontline chemotherapy. Atezolizumab is an antibody to PD-L1 engineered to avoid antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity of activated T cells that may express PD-L1 and activates the tumor-specific immune response while preserve immune homeostasis in normal tissue by sparing the interaction of PD-L2 with PD-1. The approval was based on two open-label phase II/IM multicenter trials, that demonstrates good safety profile and benefit for atezolizumab in overall survival, progression-free survival, and response rate when compared to docetaxel regardless of PD-L1 expression. A prospective role in the first line in combination with chemotherapy and bevacizumab appears to be a promising one.

 

KEY WORDS

atezolizumab, immunotherapy, advanced non-small cell lung cancer

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM