ARTA léčba metastazujícího kastračně rezistentního karcinomu prostaty - kazuistika

02/2021

MUDr. Igor Richter, Ph.D.1,2,3; doc. MUDr. Josef Dvořák, Ph.D.2; MUDr. Vladimír Šámal, Ph.D.4; MUDr. Jiří Bartoš, MBA1

1 Onkologické oddělení, Krajská nemocnice Liberec

2 Onkologická klinika 1. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice, Praha

3 Fakulta zdravotnických studií, Technická univerzita Liberec

4 Urologické oddělení, Krajská nemocnice Liberec

 

SOUHRN

Léčba metastazujícího kastračně rezistentního karcinomu prostaty dosáhla v posledních 10 letech výrazného rozvoje. Přidání chemoterapie (docetaxel, cabazitaxel), léčby látkami cílenými na androgenní receptory (ARTA - abirateron, enzalutamid) a radia 223 významně prodloužilo léčebné výsledky pacientů s metastazujícím kastračně rezistentním karcinomem prostaty (metastatic castration-resistant prostate cancer, mCRPC). Abirateron v klinické praxi používáme nejčastěji před podáním chemoterapie založené na podání docetaxelu. Uvádíme kazuistiku pacienta s mCRPC, který je léčen abirateronem více než čtyři roky v indikaci před podáním chemoterapie.

 

Klíčová slova

karcinom prostaty, metastázy, abirateron, toxicita

 

SUMMARY

The treatment landscape for metastatic castration-resistant prostate cancer (mCRPC) has rapidly evolved over the past 10 years. The addition chemotherapy (docetaxel, cabazitaxel), androgen receptor targeted agents (ARTA - abiraterone, enzalutamide) and radium 223 has improved outcomes for patients with mCRPC. Abiraterone in our clinical practice is applied most often before the docetaxel-based chemotherapy. We present a case study of patient with mCRPC treated by abirateron (before chemotherapy) for four years.

 

Key words

prostate cancer, metastases, abiraterone, toxicity

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM