Aplikace perirektálního hydrogelu před radioterapií pro karcinom prostaty - kazuistika

02/2021

MUDr. Martin Lukeš1; MUDr. Petra Holečková2; MUDr. Viktor Vik, Ph.D.1,3,5; MUDr. Petr Holý, Ph.D.1,4; MUDr. Tomáš Novotný1

1 Urosanté - urologická a andrologická klinika, Praha

2 Ústav radiační onkologie 1. LF UK a FN Na Bulovce, Praha

3 Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

4 Urology department, Kingston Hospital NHS Foundation Trust, London, UK

5 Urologická ambulance, Gennet, Praha

 

SOUHRN

Radioterapie karcinomu prostaty patří k základním terapeutickým modalitám lokalizovaného či lokálně pokročilého karcinomu prostaty. Hlavní úskalí, stejně jako u chirurgické léčby, představuje množství a závažnost postterapeutických komplikací. V případě radioterapie se jedná zejména o gastrointestinální a urogenitální toxicitu. Přes veškeré pokroky v modalitách radioterapie se nepodařilo tyto nežádoucí účinky radiační léčby zcela eliminovat. Velmi nadějné výsledky z tohoto pohledu nabízejí práce dokumentující využití perirektálního polyethylenglykolu (PEG) (SpaceOAR™ Hydrogel). Tento biodegradabilní hydrogel určený k vytvoření většího prostoru mezi přední stěnou rekta a prostatou byl u pacientů indikovaných k radioterapii pro karcinom prostaty schválen organizací Food and Drug Administration v roce 2015 k medicínskému použití. V České republice prozatím nenalezl, ani přes začlenění do národních doporučení a poměrně značné rozšíření a popularitu v zahraničí, výraznější rozšíření či využití. Cílem článku je shrnutí dostupných informací a výsledků o využití PEG hydrogelu při radioterapii karcinomu prostaty, doplněné o naše vlastní zkušenosti s prvním souborem 81 pacientů v České republice po aplikaci SpaceOAR™ Hydrogelu.

 

Klíčová slova

karcinom prostaty, radioterapie, ochrana rekta, SpaceOAR™ Hydrogel

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM