Aplikace metalických stentů v rámci paliativní léčby maligních stenóz jícnu

03/2021

MUDr. Peter Matkulčík; MUDr. Tomáš Rohan; MUDr. Pavlína Slováková; MUDr. Tomáš Andrašina, Ph.D., MBA

Klinika radiologie a nukleární medicíny LF MU a FN Brno

 

SOUHRN

Rostoucí incidence malignit jícnu vedla autory k publikaci přehledového článku o možnostech kooperace onkologů s intervenčními radiology. V článku jsou shrnuty aktuální poznatky o indikacích a kon- traindikacích jednotlivých typů stentů a jejich možné komplikace. Článek je také doplněn o zkušenosti pracoviště nevaskulární intervenční radiologie Kliniky radiologie a nukleární medicíny Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno.

 

Klíčová slova

metalické stenty, malignita jícnu, paliativní terapie

 

SUMMARY

Increasing incidence of esophageal malignancies led authors to publish this review article regarding possibilities of cooperation between oncologists and interventional radiologists. In this article we summarize up-to-date information about indications and contraindications of different types of stents and their complications. Article is also supplemented with our experience in department of non-vascular interventions at Department of Radiology and Nuclear Medicine of Faculty Hospital Brno and Faculty of Medicine of Masaryk University.

 

Key words

metallic stents, esophageal malignancy, palliation

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM