Apalutamid – nová možnost léčby karcinomu prostaty

01/2021

MUDr. Jaromír Richter

Komplexní onkologické centrum, Nemocnice Nový Jičín

 

SOUHRN

Karcinom prostaty představuje nejčastější nádorové onemocnění u mužů. I přes vysokou úspěšnost lokoregionální terapie dochází u části pacientů k relapsu onemocnění a postupně k rozvoji kastračně rezistentního karcinomu, a to i bez známek metastazujícího onemocnění. V současné době je novou možností léčby tohoto stadia apalutamid. Apalutamid prokázal statisticky signifikantní prodloužení doby do rozvoje metastazujícího onemocnění i symptomatické progrese ve srovnání s placebem. Apalutamid představuje novou možnost léčby nemetastazujícího kastračně rezistentního karcinomu prostaty (non-metastatic castration-resistant prostate cancer, nmCRPC) bez průkazu vzdálených metastáz.

 

Klíčová slova

nemetastazující kastračně rezistentní karcinom prostaty, nmCRPC, apalutamid, Erleada

 

SUMMARY

Prostate cancer represents a most frequent tumor among men. Despite high success rate of locoregional treatment some patients will finally relapse and develop castration resistant disease even without metastases. Apalutamid represents a new treatment modality in the treatment of this stage of prostate cancer. Apalutamid has shown statistically significant prolongation of the median of the metastasis-free survival as well as time to symptomatic progression. Apalutamid represents new possibility in the treatment of castration resistant prostate cancer without distant metastases.

 

Key words

non-metastatic castration-resistant prostate cancer, nmCRPC, apalutamide, Erleada

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM