Alecensa - nová naděje pro pacienty s nemalobuněčným karcinomem plic s pozitivitou ALK

04/2018

MUDr. Leona Koubková

Pneumologická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha

 

SOUHRN

Možnosti léčby nemalobuněčného karcinomu plic se na základě lepšího porozumění molekulární biologii nádorů rozšiřují. Identifikace genetických změn vedla k vývoji řady malých molekul tyrozinkinázových inhibitorů, jejichž cílem je ovlivnit změněné signální dráhy u nádorů s těmito genetickými změnami. Jednou z těchto genetických změn je přestavba genu anaplastické lymfomové kinázy (ALK), při jejímž výskytu je indikována léčba inhibitory ALK. Inhibitor ALK 2. generace alectinib prokázal svoji účinnost nejen při selhání léčby inhibitorem ALK 1. generace, ale také v první linii léčby, a to i díky své účinnosti v centrálním nervovém systému.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

nemalobuněčný karcinom plic, přestavba genu ALK, inhibitory ALK, alectinib

 

SUMMARY

The possibilities of non-small-cell lung cancer treatment are expanding on the basis of a better understanding of the molecular biology of the tumors. Identification of genetic changes has led to the development of a number of small molecule tyrosine kinase inhibitors, designed to disrupt altered signaling pathways in tumors with these genetic changes. One of these genetic changes is the anaplastic lymphoma kinase (ALK) gene transformation, in which ALK inhibitors are indicated. ALK inhibitor of the 2nd generation alectinib has proven its efficacy not only in the first-generation treatment ALK failure, but also in the first line of treatment, also thanks to its effectiveness in the CNS.

 

KEY WORDS

non-small-cell lung carcinoma, ALK gene transformation, ALK inhibitors, alectinib

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM