Aktuální možnosti v léčbě difuzního velkobuněčného B‑lymfomu

01/2021

MUDr. David Belada, Ph.D.

IV. interní hematologická klinika LF UK a FN, Hradec Králové

 

SOUHRN

Difuzní velkobuněčný B-lymfom (diffuse large B-cell lymphoma, DLBCL) představuje heterogenní skupinu onemocnění. Standardem léčby 1. linie je nadále režim R-CHOP (rituximab, cyclophosphamid, doxorubicin, vincristin, prednison) s dosažením dlouhodobé remise u cca 60 % nemocných. U cca 40 % nemocných dojde k relapsu lymfomu nebo je onemocnění primárně refrakterní. Prognóza těchto nemocných je zatím nepříznivá. U mladších nemocných je standardním přístupem podání záchranné chemoterapie s autologní transplantací. U starších pacientů jsou léčebné možnosti omezené a prognóza zatím nepříznivá. Zde je léčba založena zatím na kombinaci bendamustin + rituximab nebo se užívají gemcitabinové režimy. Velkou nadějí je celá řada nových léčebných modalit, a to zejména léčba pomocí geneticky upravených T lymfocytů (CAR-T), polatuzumab vedotin v kombinaci s bendamustinem a rituximabem nebo bispecifické protilátky. Tato cílená terapie může být nadějí pro vyléčení nemocných s relabujícím nebo refrakterním DLBCL.

 

Klíčová slova

lymfom, DLBCL, relaps, prognóza, cílená terapie

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM