Aktuální možnosti v léčbě difuzního velkobuněčného B‑lymfomu

01/2021

MUDr. David Belada, Ph.D.

IV. interní hematologická klinika LF UK a FN, Hradec Králové

 

SOUHRN

Difuzní velkobuněčný B-lymfom (diffuse large B-cell lymphoma, DLBCL) představuje heterogenní skupinu onemocnění. Standardem léčby 1. linie je nadále režim R-CHOP (rituximab, cyclophosphamid, doxorubicin, vincristin, prednison) s dosažením dlouhodobé remise u cca 60 % nemocných. U cca 40 % nemocných dojde k relapsu lymfomu nebo je onemocnění primárně refrakterní. Prognóza těchto nemocných je zatím nepříznivá. U mladších nemocných je standardním přístupem podání záchranné chemoterapie s autologní transplantací. U starších pacientů jsou léčebné možnosti omezené a prognóza zatím nepříznivá. Zde je léčba založena zatím na kombinaci bendamustin + rituximab nebo se užívají gemcitabinové režimy. Velkou nadějí je celá řada nových léčebných modalit, a to zejména léčba pomocí geneticky upravených T lymfocytů (CAR-T), polatuzumab vedotin v kombinaci s bendamustinem a rituximabem nebo bispecifické protilátky. Tato cílená terapie může být nadějí pro vyléčení nemocných s relabujícím nebo refrakterním DLBCL.

 

Klíčová slova

lymfom, DLBCL, relaps, prognóza, cílená terapie

 

SUMMARY

Diffuse large B-cell lymphoma represents heterogenous group of diseases. Standard therapy of first line is R-CHOP (rituximab, cyclophosphamide, doxorubicin, vincristine, prednisone) leading to 60% probability of long-term remission. Approximately 40% of patients relapse or the disease is primary refractory. Prognosis of this patient is unfavourable. Standard treatment approach in younger relapsed DLBCL patients is salvage chemotherapy with autologous stem cell transplantation. Only few options are available in group of elderly patients with relapsed DLBCL, mostly combination of bendamustine and rituximab or gemcitabine-based regimens. There are several new treatment options, especially therapy with genetically modified T-lymphocytes (CAR-T), polatuzumab vedotin in combination with bendamustine and rituximab or bispecific antibodies. This targeted therapy to DLBCL subtypes will surely be a large part of how to successfully treat the relapsed DLBCL patients in future.

 

Key words

lymphoma, DLBCL, relapse, prognosis, targeted therapy

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM