Aktuální možnosti léčby metastazujícího kastračně rezistentního karcinomu prostaty

02/2018

MUDr. Aneta Rozsypalová1, doc. MUDr. Josef Dvořák, Ph.D.1, MUDr. Igor Richter, Ph.D.2, MUDr. David Buka3, MUDr. Jana Grimová4, MUDr. Michaela Matoušková1

1) Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha

2) Oddělení klinické onkologie, Krajská nemocnice Liberec, a.s.

3) Klinika onkologie a radioterapie LF UK a FN Hradec Králové

4) Onkologická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha

 

SOUHRN

Většina karcinomů prostaty je na svém počátku hormonálně senzitivním onemocněním, které během času přechází do stadia tzv. kastrační rezistence - doby, kdy onemocnění, i přes kastrační hodnotu testosteronu, dále progreduje. Na kastračně rezistentní karcinom prostaty je zaměřen intenzivní výzkum, díky kterému nyní máme k dispozici nové možnosti léčby, a to jak na poli klasické cytostatické léčby (cabazitaxel), tak i nové přípravky ARTA (abirateron acetát, enzalutamid). Nelze opomenout ani možnost lokálního alfa zářiče (radium 223), využívaného u pacientů s metastatickým postižením skeletu bez viscerálních metastáz. Intenzivní výzkum probíhá i v oblasti imunoterapie (sipuleucel-T, checkpoint inhibitory). I když se jedná o závažné onemocnění, máme v dnešní době k dispozici poměrně široké spektrum léčivých přípravků, které prokazatelně vedou k prodloužení přežití pacientů za dobré kvality života.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

metastatický kastračně rezistentní karcinom prostaty, docetaxel, cabazitaxel, abirateron, enzalutamid, radium 223

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM