Subsolidní ložisko plic v CT obraze u pacientky s kolorektálním karcinomem – kazuistika