Příběh neobyčejného difuzního velkobuněčného B‑lymfomu – kazuistika