Prevence osteonekrózy čelisti při léčbě látkami ovlivňujícími kostní metabolismus