Vybrané články

Zobrazují se články pro štítek výživa . Zobrazit všechny články

Nutriční léčba u onkologicky nemocných

06/2017 MUDr. Viktor Maňásek
Nádorová onemocnění jsou zatížena významným rizikem rozvoje podvýživy. Nutriční terapie je podstatnou součástí komplexní léčebné strategie malignit. Máme dostatek validních dat podporujících smysluplnost nutriční podpory ke zlepšení klinického stavu nemocných a dodržení léčebného plánu. Přítomnost aktivního nádoru zapříčiňuje rozvoj pestrých metabolických a humorálních změn, interferujících s příjmem a zpracováním jednotlivých složek výživy. V tomto článku je shrnut aktuální pohled na možnosti nutriční intervence v podmínkách České republiky, a to včetně přehledu enterální a parenterální výživy se zaměřením na indikaci v různých klinických situacích.
CELÝ ČLÁNEK

Problematika poruchy výživy onkologicky léčených a možnosti řešení z ošetřovatelského pohledu

07/2016 Simona Šípová, Martina Málková, Romana Fatková, Samuel Vokurka
Nutriční podpora onkologických pacientů je nedílnou součástí komplexní péče, která má významný dopad na výsledky léčby pacienta a jeho celkový stav. Vstupní nutriční screening a pravidelné sledování příjmu výživy je zcela zásadní. Včasná péče nutričního terapeuta, dietní doporučení, vhodná úprava stravy a zajištění výživových doplňků stravy mohou pomoci udržet dobrý výživový stav. U velmi rizikových pacientů, především s nádory hlavy a krku, kteří jsou léčeni radioterapií, bývá nutné i zajištění perkutánní endoskopické gastrostomie (PEG). Spolupráce mezi lékařem, sestrou, nutričním terapeutem a pacientem je opravdu zásadní.
CELÝ ČLÁNEK

Pravda a mýty o výživě v onkologii

03/2016 Milana Šachlová
Výživa je nezbytná pro zdravého člověka, ale v nemoci je vliv výživy ještě významnější. Nemocný, který není schopen přijímat dostatečné množství biologicky hodnotné stravy, je nucen využívat vlastní zásobní živiny, ale i vlastní stavební látky, jako je například tkáň svalů. Navzdory nepochybnému významu výživy neexistuje žádný důkaz, že by nějaká zvláštní dieta mohla vyléčit onkologické onemocnění. Příznivci tzv. protirakovinových diet vycházejí z nejrůznějších představ, které si mnohdy protiřečí. Základními léčebnými postupy tak zůstávají operace, chemoterapie, ozařování a biologická léčba. Dobrý stav výživy je však nezbytný pro úspěšné dokončení celé onkologické léčby a naopak špatný stav výživy celkové vyhlídky pacienta zhoršuje.
CELÝ ČLÁNEK