Vybrané články

Zobrazují se články pro štítek různé . Zobrazit všechny články

Úvodník 03/2019

03/2019 Prim. MUDr. Jana Katolická, Ph.D.
CELÝ ČLÁNEK

Jan Kubiče

02/2019 Marcela Horáková
13. února odešel z tohoto světa ve věku 34 let Jan Kubiče. S leukemií bojoval od svých devíti let. Letos jej však nemoc přemohla.
CELÝ ČLÁNEK

Věčně mladý devadesátiletý jubilant MUDr. Zdeněk Mechl, CSc.

02/2019 MUDr. Hana Stankušová, CSc.
MUDr. Zdeněk Mechl, CSc., oslavil 20. října 2018 devadesátiny. Leckdo by si mohl představit, že pod označením devadesátiletý jubilant se ukrývá posta­va úctyhodného kmeta. Úctyhodného, to ano, ale kmeta? Všichni, kteří Zdeňka známe dlouhá léta, máme dojem, že na něj zákony času neplatí. Stále čino­rodý, medicínu na hřebík dosud nepo- věsil, sleduje, co nového se děje v onko- logii, a je plný nápadů, jak nová poznání v praxi uplatnit.
CELÝ ČLÁNEK

Ke kožnímu lékařství patří i nádory kůže

02/2019 Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc, MBA, FCMA
Hned na úvod bych se rád podíval trochu do historie. Na konci devadesátých let minulého století jsme si totiž v dermatovene- rologii uvědomili, že s nárůstem počtu kožních nádorů je třeba něco radikálně udělat. V 70. letech jsme byli například na něja­kých zhruba třech nových melanomech na sto tisíc obyvatel, dneska jich je ke třicítce a křivka stále tvrdošíjně stoupá. Málokdo si uvědomuje, že kožních nádorů je u člověka ze všech nádorů nejvíce. V České republice se nových případů objeví každoročně mezi 25 000 až 35 000, takže tvoří celou třetinu až čtvrtinu všech nádorů.
CELÝ ČLÁNEK

Kniha Neuroendokrinní nádory v kasuistikách je pokřtěna

Supplementum 01/2019 Imunoterapie
V rámci druhého dne pražského mezioborového onkologického kolokvia PragueONCO byla 24. ledna v dopoledních hodinách slavnostně představena a pokřtěna i druhá nová publikace z produkce vydavatelství Current Media, kniha Neuroendokrinní nádory v kasuistikách.
CELÝ ČLÁNEK

Onkologie v kostce - kniha nejen pro studenty

Supplementum 01/2019 Imunoterapie
S tématem vzdělávání v onkologii souvisí i zaměření nové knihy nakladatelství Current Media Onkologie v kostce, kterou jsme pokřtili 23. ledna, těsně po slavnostním zahájení PragueONCO 2019.
CELÝ ČLÁNEK

PragueONCO 2019

Supplementum 01/2019 Imunoterapie
V rámci pražského mezioborového onkologického kolokvia PragueONCO se tradičně již desátým rokem v Clarion Congress Hotelu Prague setkali přední čeští a zahraniční onkologové, zdravotní sestry a další odborníci příbuzných oborů. Mottem letošního ročníku, který se konal 23.-25. ledna, bylo „Lékaři a sestry různých oborů společně proti zhoubným nádorům“.
CELÝ ČLÁNEK

Prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc.

Supplementum 01/2019 Imunoterapie
Prof. MUDr. Helena Tlaskalová-Hogenová, DrSc.
Prof. Blanka Říhová patří mezi nejvýraznější a mezinárodně uznávané osobnosti české vědy, je systematickou a cílevědomou vědeckou pracovnicí v oblasti imunologie a onkologie.
CELÝ ČLÁNEK

Úvodník Supplementum 01/2019 Imunoterapie

Supplementum 01/2019 Imunoterapie
Prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc.
 
CELÝ ČLÁNEK

Diagnostické a terapeutické přístupy u lokalizovaných stadií plicního karcinomu

01/2019 Doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D.
V odborné literatuře zahraniční i tuzemské vládnou informace o léčebných přístupech, novinkách a výzvách v terapii pokročilých a metastazujících stadií plicního karcinomu. Není divu, vždyť tyto přístupy se týkají většiny nemocných, stadium III a IV je zjišťováno u přibližně 70-75 % nemocných a řada pacientů, odhadem dobrá polovina s úvodním časným stadiem I a II, recidivuje nebo nemůže podstoupit radikální operační léčbu.
CELÝ ČLÁNEK

Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.

06/2018 Prof. RNDr. Jan Evangelista Dyr, DrSc.
Prof. Pavel Klener se narodil v roce 1937 v Bratislavě. Do vínku dostal všestranný talent, pracovitost, lásku k rodině a k vlasti, skromnost, smysl pro čest a spravedlnost a také touhu po poznání. Vystudoval Fakultu všeobecného lékařství v Praze a postupně získal nejvyšší odbornou kvalifikaci v oborech vnitřní lékařství, hematologie a transfuzní služba, klinická onkologie a organizace a řízení zdravotnictví. Pavel Klener se postupně stal světově uznávaným odborníkem, mužem velkého formátu, a to s nepředstavitelnou šíří záběru a s obdivuhodnou výkonností.
CELÝ ČLÁNEK

Úvodník 06/2018

06/2018 Doc. MUDr. Štěpán Suchánek, Ph.D.
CELÝ ČLÁNEK

Význam podpůrné léčby a péče v onkologii

05/2018 Doc. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.
Role podpůrné léčby a péče, respektive ošetřovatelství, je v onkologii zásadní. Předchází a řeší obtíže a komplikace způsobené nádorovým onemocněním a onkologickou léčbou. Přináší prokazatelný účinek na zlepšení kvality života i výsledků onkologické léčby. Řeší fyzickou, ale i psychosociální a edukační problematiku. Multioborová spolupráce lékařů, sester a pacientů je nezbytná.
CELÝ ČLÁNEK

Epiteliální nádory thymu - thymomy a karcinomy

05/2018 MUDr. Eva Sedláčková
Thymomy a karcinomy thymu patří mezi nádory s nižším výskytem, některé typy bývají spojeny s autoimunitními chorobami. Následující sdělení uvádí epidemiologii, diagnostiku, klasifikaci, terapii a dispenzarizaci epiteliálních nádorů thymu na podkladě současných doporučení ESMO1 a vlastních 38letých zkušeností.
CELÝ ČLÁNEK

Prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc., FCCP

05/2018 Prim. MUDr. Stanislav Losse
Profesor Vítězslav Kolek patří v současné době k předním pneumologům. Nedávno se dožil významného životního jubilea, které opravňuje k bilancování a zároveň dává důvod přemýšlet o budoucnosti.
CELÝ ČLÁNEK

Úvodník 05/2018

05/2018 Prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.
CELÝ ČLÁNEK

Jak se stanoví úhrada a tvoří cena nového léku?

04/2018 PharmDr. Lenka Vostalová, Ph.D.
Přehledový článek vysvětluje historický vývoj cenové a úhradové regulace léků v České republice, zmiňuje časové milníky s odkazem na stěžejní části legislativy v kontextu s postupem hodnocení a posuzování výše cen a úhrad terapií. Stanovené výše a podmínky úhrady léků jsou v ČR výsledkem komplexního hodnocení přidané hodnoty posuzovaného léčiva a odráží tedy jeho míru účinnosti, bezpečnosti a přínosu pro kvalitu života ve vztahu k ostatním medicínských technologiím hrazeným z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
CELÝ ČLÁNEK

Které nádory jsou skutečně vzácné?

04/2018 Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.
Precizní onkologie vyžaduje přizpůsobení léčby jednotlivci a jeho onkologickému onemocnění na základě jedinečných molekulárních a biologických vlastností. V pregenomické éře jsou nádorová onemocnění klasifikována na základě primární lokalizace nádoru a histologie. V nadcházejících genomických obdobích budou nádorová onemocnění reklasifikována na základě molekulárních a biologických charakteristik, což povede ke zvýšení počtu typů nádorových onemocnění. V budoucnu bude definováno stále více a více identifikátorů nádorové diverzity a lze očekávat konec pregenomické éry vzácných nádorů.
CELÝ ČLÁNEK
1 2 3 4