Vybrané články

Zobrazují se články pro štítek algeziologie . Zobrazit všechny články

Fantomová bolest

02/2019 MUDr. Štěpán Rusín, MUDr. Petr Jelínek
Jako fantomová bolest se označuje složitý komplex vjemů pociťovaný v již neexistující, tedy amputované nebo chybějící části těla.
CELÝ ČLÁNEK

IR oxycodon v léčbě průlomové bolesti

02/2019 MUDr. Marek Hakl, Ph.D.
Průlomová bolest postihuje 60-85 % pacientů a je charakterizována nástupem během několika vteřin až minut a krátkou dobou trvání. Za průlomovou bolest považujeme náhlé, přechodné a krátkodobé vzplanutí bolesti, které se objevuje u pacientů s trvalou léčbou opioidy. Průlomová bolest představuje přechodné zhoršení bolesti u pacientů s dobře kontrolovanou základní bolestí. Špatně kontrolovaná průlomová bolest se velmi negativně projevuje na kvalitě života pacientů. Současné léčebné možnosti průlomové bolesti zahrnují použití transmukózních fentanylů a nově i IR oxycodon. Oxycodon má relativně rychlý nástup účinku, je dobře tolerován a snadno se titruje. Je vítaným obohacením terapeutických možností léčby onkologické i neonkologické průlomové bolesti.
CELÝ ČLÁNEK

Léčba nádorové bolesti

06/2018 MUDr. Marek Hakl, Ph.D.
Bolest patří k nejčastějším projevům onkologického onemocnění. Základní strategie její léčby vychází se třístupňového žebříčku Světové zdravotnické organizace. K její léčbě máme k dispozici neopioidní analgtika, slabé opioidy a silnou opioidní medikaci. Pro léčbu průlomové bolesti jsou nyní k dispozici i transmukózní fentanyly. V léčbě onkologické bolesti má přednost neinvazivní podávání analgetik před invazivním, preferujeme léky s retardovaným účinkem nebo transdermální opioidy, doplněné o rychle se uvolňující formy pro léčbu akutního zhoršení bolesti. Analgetická medikace může být doplněna další komedikací, především ze skupiny antikonvulziv a antidepresiv.
CELÝ ČLÁNEK

Kostní algický syndrom u maligních onemocnění

04/2018 MUDr. Štěpán Rusín; MUDr. Petr Jelínek, Ph.D.
Kostní tumory a kostní metastázy jsou jedním z vedoucích zdrojů bolestí u nemocných s pokročilým onkologickým onemocněním, a tím i jednou z hlavních příčin jejich nižší kvality života. Představují ztrátu funkční nezávislosti nemocného a omezení schopnosti podílet se na běžných denních činnostech, často jsou spojovány s terminální fází onkologického onemocnění, vedou ke strachu, úzkosti a depresím. Prevalence bolesti u nádorů kostí je 85-100 %.
CELÝ ČLÁNEK

Průlomová bolest

01/2017 Štěpán Rusín, Petr Jelínek
Průlomová bolest je přechodné vzplanutí bolesti silné intenzity při jinak dobře kontrolované a léčené základní bolesti. Vyskytuje se u jakékoli chronické bolesti nádorového i nenádorového typu. Její léčba by měla být součástí léčby všech chronických bolestí. Při řešení tohoto typu bolesti je potřeba každého ambulantního pacienta léčeného pro chronickou bolest vybavit i adekvátní záchrannou medikací s rychlým nástupem účinku.
CELÝ ČLÁNEK

Současný pohled na léčbu nádorové bolesti

10/2016 Štěpán Rusín, Petr Jelínek
Bolest je normální reakcí organismu na škodlivý podnět a svým způsobem je i prospěšným signálem, který je důležitý k obraně organismu proti nepříznivým vlivům. Za určitých okolností se však stává příčinou utrpení nemocného - platí to zejména pro bolest nádorovou, ale také pro jakoukoli bolest chronickou. Zhoubná nádorová onemocnění jsou sama o sobě velkou zátěží pro nemocného i rodinu. Neléčená nebo nedostatečně léčená nádorová bolest významně zhoršuje zdravotní stav, má výrazný negativní vliv na psychiku a kvalitu života vůbec. Bolest u nádorového onemocnění není závislá na tom, jestli vlastní léčba tohoto onemocnění je nebo není úspěšná. Bolest může být stejně nepříjemná i u onkologických onemocnění, která se daří dobře zvládnout. V současné době jsme schopni až u 95 % pacientů s nádorovým onemocněním bolest buď odstranit, nebo aspoň výrazně zmírnit na snesitelnější úroveň.
CELÝ ČLÁNEK